دوستت دارم همین ...

 

این نه قابل محاسبه است ...

 

نه قابل شمارش ...

 

حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی !

 

بی انتهاست ...

 

تا وقتی هستم ...

 

تا وقتی هستی ...

 

همین

 

من خ

 

 

تمام تو♥

مال من است♥

و من خودخواهم♥

در مالکیت تو♥

من لجبازم♥

در دوست داشتنت♥

من مغرورم به احساست♥

چون♥♥

ت

 

توی ذهنم یک دنیا واست حرف دارم …


ولی توی دلم یک جمله بیشتر نیست : “دوستت دارم

 

 

ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ... ﻭﺍﺩﺍﺭﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ... ♥

 

ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ....♥ ♥

 

ﺟﺰ ﺗﻮ !....♥ ♥

 

نگاهـت را گره بزن ❤

 

به هر لحظـه مــن ♥ ♥

 

حس امنیــت میکنم ❤

 

وقتی تــــو درگیــر منـــی

 

 

••• خـوشــبــخــتی •••

 

••• یــعـــنــــی 

 

••• م